Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Miller: RBN powinna włączyć się dyskusję o służbach specjalnych

dodano 2013-01-10 15:53 w kategorii: Ludzie

Dziś przewodniczący SLD Leszek Miller złożył wniosek do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dotyczący wprowadzeniu do porządku Rady Bezpieczeństwa Narodowego punktu planowanych zmian w działalności i sytuacji służb specjalnych. Kierunek tych zmian jest wysoce niepokojący ponieważ ma zamiar ograniczyć kompetencje śledcze ABW oraz podporządkować ABW ministrowi spraw wewnętrznych a nie premierowi to może spowodować tzw. filtracje informacji, która dotrze do premiera. Ostatnie informacje które dotyczą funkcjonowania CBA są na tyle istotne w związku z procesem doktora G i okolicznościami funkcjonowania tej służby ujawnionych przez sędziego Tuleye, że będę namawiał prezydenta Komorowskiego aby przyłączył się do opinii, że CBA powinna być rozwiązana a kompetencje CBA mogą być rozdzielone na CBŚ i ABW -  powiedział Miller. 
 
Służby specjalne jest to newralgiczny organizm państwa wokół nich powinno się tworzyć porozumienie, które będzie dawało poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego kraju. Uważamy że na służby specjalne należy spojrzeć systemowo i całościowo a nie tylko fragmentarycznie, należy spojrzeć na ich uprawnienia i kontrole oraz nadzór nad nimi - przypomniał poseł S. Wziątek. 
 
Sojusz chce, aby bardzo wyraźnie były oddzielone kompetencje i zadania. Nie może być tak że te same zadania realizują wszystkie służby. Działalność antykorupcyjna jest tu najlepszym przykładem ponieważ większość służb specjalnych realizuje działania związane z walką z korupcją. 
 

Oto treść pisma, jaką skierował Przewodniczący Leszek Miller do prezydenta Bronisława Komorowskiego:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do porządku Rady Bezpieczeństwa Narodowego punktu dotyczącego planowanych zmian w działalności i sytuacji służb specjalnych.
 
RBN jest właściwym forum dyskusji o planowanych zmianach w funkcjonowaniu służb. Skuteczność ich działania jest jednym z warunków zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.
 
Ze szczątkowych informacji, które docierają do opinii publicznej wynika, że rząd planuje przeprowadzić zasadnicze zmiany w tym newralgicznym dla państwa obszarze. Propozycje te budzą ogromne kontrowersje w kierownictwach służb, czego wyrazem jest dymisja szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz spekulacje medialne o odejściu szefów Centralnego Biura Śledczego i Biura Ochrony Rządu.
 
Zmiany w funkcjonowaniu służb wymagają nowelizacji ustaw, co oznacza, że wszystkie kluby parlamentarne będą musiały wyrazić swój stosunek do nich. Zdziwienie zatem budzi fakt, że do tej pory członkowie RBN nie uzyskali żadnych merytorycznych informacji na ten temat.
 
RBN powinna się także zająć patologiami w funkcjonowaniu CBA, które potwierdza uzasadnienie Sądu Okręgowego w Warszawie w jednej z głośniejszych ostatnio publicznie spraw. Głębia tych nieprawidłowości i fakt, że doszło do nich podczas stosowania obecnie obowiązującej ustawy, stawia pod znakiem zapytania celowość funkcjonowania tej instytucji w obecnym kształcie.
 
Sytuacja w służbach specjalnych nabrzmiewa i zmusza do refleksji najważniejsze organy państwa. Jako członek RBN sugeruję, aby Rada włączyła się w dyskusję o przyszłości służb specjalnych w Polsce. Tym bardziej, że leży to w obszarze jej zainteresowania. 
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.